SCS6079 Digital Practices MA Digital Media & Society

Digital Practices: site login info & website addresses

See the list below for your site's address - copy and paste the link into your browser to view. Bear in mind that you will only have immediate access while on campus. Make sure to connect to the VPN (→)from anywhere else.

password Your password is private and unique to you and comprised from the prefix of your @sheffield.ac.uk email address and additional characters for security. Use this password for your first login in the WordPress admin interface. You can choose to keep or change it as you need. If you forget your password, use the 'reset password' function on the login screen - the email will be sent to your @sheffield.ac.uk email address.

EXAMPLE:
@sheffield.ac.uk email address: PSc18@sheffield.ac.uk
→ take email prefix PSc18 and add _WP@18* [underscore + capital W + capital P + @ symbol + 18 as numerals + astrisk] full password: PSc18_WP@18*

ACCESS TO ADMIN:
→ in the browser's address bar - add the following after your site's URL: /wp-admin for example: http://ma-dms.sheffield.ac.uk/digp1/wp-admin


name WordPress site URL:
ma-dms.sheffield.ac.uk/digp#
WordPress admin:
username
Rebecca BarnesRebecca
Chengying CaiChengying
Min CaiMin
Yuanxin CaiYuanxin
Yanyu CaiYanyu
Ke CaoKe
Hanxu ChangHanxu
Bei ChenBei
Jingrou ChenJingrou
Wei ChenWei
Yuqian ChenYuqian
Yiying ChenYiying
Yuting ChenYuting
MengXing ChengMengXing
Ben ChildsBen
Zhuolei DaiZhuolei
Xuedong DingXuedong
Yumeng DouYumeng
Yu FuYu
Qinling HanQinling
Yukun HanYukun
Qing HeQing
Qiaoyuan HeQiaoyuan
Siyuan HeSiyuan
Liang HongLiang
Shiming HuShiming
Yixuan HuYixuan
ZiJin HuangZiJin
Botakoz IkramovaBotakoz
Shan JiangShan
Xiaoyu JiangXiaoyu
LamucuoLamucuo
Qile LiQile
Wanwan LiWanwan
Yujia LiYujia
Yao LiaoYao
Siqi LinSiqi
Jiaxin LiuJiaxin
Simeng LiuSimeng
Yifan LiuYifan
Ziyi LiuZiyi
Ningli LongNingli
Hao LuoHao
Jiazhe LvJiazhe
Qing MaQing
Lenghao PanLenghao
Shiqi PanShiqi
Fangting PengFangting
Xingyu QianXingyu
Shujun ShanShujun
Xuejing ShaoXuejing
Dingyi ShenDingyi
Gail SlackGail
Wuyue SunWuyue
Chun-Cheng TsaoChun-Cheng
Li WangLi
Mingli WangMingli
Xuan WangXuan
Yuanyuan WangYuanyuan
Zhuli WangZhuli
Shuiqing WeiShuiqing
Wenjuan WeiWenjuan
Yuqi WeiYuqi
Yuyan XiongYuyan
Ran XuRan
Song XuSong
Jingyi YangJingyi
Wanyi YangWanyi
Jiaxin YaoJiaxin
Shuai YaoShuai
Shuhe YinShuhe
Yiming ZhaYiming
Diya ZhangDiya
Meiru ZhangMeiru
Qiujia ZhangQiujia
Xinruo ZhangXinruo
Yimin ZhangYimin
Yuqi ZhangYuqi
Zhiying ZhangZhiying
Hanlun ZhaoHanlun
Mengzhu ZhaoMengzhu
Qianwei ZhaoQianwei
Xiwen ZhaoXiwen
Zeyu ZhaoZeyu
ShuFan ZhengShuFan
Zelong ZhouZelong