नेपाली राष्ट्र गान

ब्याकुल माइला

सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-माहाकाली।

सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-माहाकाली।

प्रकृतिका कोटी-कोटी सम्पदाको आंचल
वीरहरूका रगतले, स्वतन्त्र र अटल।

ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि तराई, पहाड, हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल।

बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल।

Nepali National Anthem

By-Byakul Maila

Made of hundreds of flowers, we a single garland Nepali
Staying independent we have scattered from Mechi to Mahakali

With the quilt of billions of natural heritages
Independent and immovable because of the blood of the brave.

Land of knowledge, land of peace, terai, hills, mountains
Indivisible, our loved motherland, Nepal

Hundreds of races, language, religion; traditions are huge
Rising Fast is our country, Hail hail to Nepal.